ترافیک خودرو در کندوان سنگین شد

ترافیک خودرو در کندوان سنگین شد
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس راه مازندران وضعیت ترافیک در محورهای منتهی به این استان در جاده کندوان را در زمان حاضر سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198612/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85198612/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF