ترافیک در جاده چالوس سنگین شد

ترافیک در جاده چالوس سنگین شد
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس راه مازندران وضیت ترافیک در جاده کندوان و همچنین در آزاد راه تهران شمال را در زمان حاضر سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218901/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85218901/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF