ترافیک در محورهای ارتباطی مازندران سنگین است

ترافیک در محورهای ارتباطی مازندران سنگین است
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس پلیس راه مازندران وضعیت ترافیک در سه محور منتهی به این استان در جاده کندوان، آزاد راه تهران شمال و هراز را در زمان حاضر سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200072/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA