ترافیک در محورهای منتهی به مازندران سنگین است

ترافیک در محورهای منتهی به مازندران سنگین است
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس راه مازندران وضعیت ترافیک در برخی از محورهای منتهی به این استان را در زمان حاضر سنگین تا نیمه سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192584/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  ایران و روسیه یادداشت تفاهم توسعه مناسبات حمل‌ونقل جاده‌ای امضا کردند