ترافیک در کندوان سنگین است

ترافیک در کندوان سنگین است
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- فرمانده پلیس راه کندوان حجم ترافیک خودرو در این محور کوهستانی پرتردد کشور از سمت شمال به جنوب را سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131180/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA