ترافیک در کندوان و هراز سنگین شد

ترافیک در کندوان و هراز سنگین شد
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس راه مازندران وضعیت ترافیک خودرویی در جاده کندوان و هراز را در زمان حاضر سنگین و در محور فیروزکوه را روان اعلام کرد.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85237061/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85237061/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF