ترافیک سنگین خودرویی در راه‌های ورودی مازندران

ترافیک سنگین خودرویی در راه‌های ورودی مازندران
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس راه مازندران وضعیت ترافیک در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال را در زمان حاضر سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85314774/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

  آغاز راه‌اندازی خطوط کشتیرانی منظم کانتینری در دریای خزر