ترافیک سنگین در آزادراه‌های البرز؛ جاده چالوس همچنان یک طرفه است

ترافیک سنگین در آزادراه‌های البرز؛ جاده چالوس همچنان یک طرفه است
کرج – مجله خبری راه و ساختمان – رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین در محدوده این استان خبر داد و از رانندگان خواست شتاب نکنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229958/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85229958/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87