ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین-رشت و کرج-قزوین

ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین-رشت و کرج-قزوین
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال و در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل مهرویلا تا گلدشت و زیاران تا زیباشهر، آزادراه تهران- ساوه محدوده پرندک گزارش شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228583/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86