ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ شمال و محور چالوس

ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ شمال و محور چالوس
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، محدوده‌های بیلقان و سرودار و حدفاصل شهرستانک تا نساء و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه وجود دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130894/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85130894/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3