ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین

ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: در آزادراه کرج – قزوین که یکی از مسیرهای شریانی برای دسترسی به استان‌های شمال غربی کشور به شمار می‌رود، ترافیک سنگین گزارش شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85381167/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86

  صعود نرخ بیکاری اروپا - ایسنا