ترافیک سنگین در تهران-شمال/ گردوخاک در برخی از محورهای سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی

ترافیک سنگین در تهران-شمال/ گردوخاک در برخی از محورهای سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور ضمن اعلام ترافیک سنگین در بیشتر مسیرهای تهران به استان‌های شمالی کشور از وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221740/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85221740/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86