ترافیک سنگین در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال - مجله خبری راه و ساختمان

ترافیک سنگین در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال

همچنین، محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. 

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، براساس اعلام این سازمان تردد در محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. 

محورهای ریگان – ایرانشهر، لاسم – ارجمند، تهران – امامزاده داود نیز مسدود است. منبع

  ۹۲ هزار متقاضی قمی در مرحله ششم نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند