ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس

ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در روز پنجشنبه، ششم مهرماه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85241495/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3