ترافیک سنگین شبانه در راه‌های خروجی مازندران

ترافیک سنگین شبانه در راه‌های خروجی مازندران
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رییس پلیس راه مازندران از یکطرفه شدن محورهای کندوان و هراز همسو با اجرای طرح محدودیت های ترافیکی و با هدف تسهیل در ترددهای خودرویی و ترافیک سنگین در جاده‌های ارتباطی این استان در زمان حاضر خبرداد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162791/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85162791/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86