ترافیک فوق سنگین خودرویی در کندوان و هراز

ترافیک فوق سنگین خودرویی در کندوان و هراز
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس راه مازندران وضعیت ترافیک در محورهای منتهی به این استان در جاده کندوان، آزاد راه تهران شمال و همچنین هراز را در زمان حاضر فوق سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228487/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2

  هواپیمای ماهان در سیرجان رفع نقص شد و مسافران به پایتخت رسیدند