ترافیک محور کندوان عادی و روان است

ترافیک محور کندوان عادی و روان است
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- فرمانده پلیس راه کندوان گفت: در زمان حاضر عبور خودروها در ۲ طرف این محور کوهستانی بدون محدودیت های ترافیکی عادی و روان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234123/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85234123/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA