ترافیک مرز مهران و چذابه همچنان سنگین است

ترافیک مرز مهران و چذابه همچنان سنگین است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام‌کرد: به‌جز ترافیک سنگین در محور ایلام- مهران و مرز چذابه در هر دو مسیر رفت و برگشت، تردد زائران در مرزهای باشماق، تمرچین و شلمچه روان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219044/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA