ترافیک پرحجم و روان در راه‌های مازندران

ترافیک پرحجم و روان در راه‌های مازندران
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- فرمانده پلیس راه مازندران گفت: حجم ترافیک خودرو در خطوط رفت و برگشت محورهای کندوان و هراز مقطعی پرحجم و روان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188734/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85188734/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86