تراکم مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در ۴ شهر استان تهران افزایش یافت 

تراکم مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در ۴ شهر استان تهران افزایش یافت 
شهرری – مجله خبری راه و ساختمان – معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از افزایش تراکم مسکونی طرح‌های نهضت ملی مسکن این استان از سه به پنج طبقه در چهار شهر مطابق دستور وزیر راه و شهرسازی و مصوبه قرارگاه جهادی مسکن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142092/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85142092/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA