ترخیص ۱۶ دستگاه ماشین آلات سنگین معدنی از بندر شهید باهنر شتاب گرفت

ترخیص ۱۶ دستگاه ماشین آلات سنگین معدنی از بندر شهید باهنر شتاب گرفت
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: پس از دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر تسریع روند ترخیص کالاهای رسوبی در بنادر این استان، ۱۶ دستگاه دامپ تراک (ماشین آلات سنگین موادمعدنی) که جزو کالاهای رسوبی در بندر شهید باهنر نگهداری می‌شد، از روز گذشته درحال ترخیص است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85241807/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8منبع: https://www.irna.ir/news/85241807/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8