تردد از کنارگذر پل انجیرلو در مسیر گرمی- بیله‌سوار این هفته برقرار می‌شود+فیلم

تردد از کنارگذر پل انجیرلو در مسیر گرمی- بیله‌سوار این هفته برقرار می‌شود+فیلم
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از انتقال سازه‌های فلزی به محل پل تخریب شده انجیرلو در مسیر گرمی – بیله‌سوار خبر داد و گفت: با نصب و مونتاژ سازه‌های فلزی، تردد از این کنارگذر این هفته برقرار خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150820/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85150820/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1