تردد خودرو در جاده کندوان و آزاد راه تهران- شمال ممنوع شد

تردد خودرو در جاده کندوان و آزاد راه تهران- شمال ممنوع شد
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رییس پلیس راه مازندران گفت که همسو با اجرای طرح محدودیت های ترافیکی، تردد خودرو در مسیر جنوب به شمال جاده کندوان و آزاد راه تهران شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85169689/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85169689/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF