تردد خودرو در محور بوشهر – برازجان و بالعکس ممنوع می‌شود

تردد خودرو در محور بوشهر - برازجان و بالعکس ممنوع می‌شود
بوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهدارای و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: با توجه به نصب پل عابر پیاده در مسیر دانشکده فنی و حرفه‌ای امام خمینی (ره) بوشهر محور بوشهر – برازجان و بالعکس از روز جمعه ممنوع می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133709/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85133709/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF