تردد در جاده‌های زنجان ۲۰ درصد افزایش یافت

تردد در جاده‌های زنجان ۲۰ درصد افزایش یافت
زنجان – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: ترد در ۲۱ روز شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228037/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85228037/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA