تردد در محور آزادراه تهران – شمال تا اطلاع بعدی ممنوع شد

تردد در محور آزادراه تهران - شمال تا اطلاع بعدی ممنوع شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: تردد همه وسایل نقلیه از آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85404179/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

  جابه‌جایی بیش از ۲۵۰ میلیون نفر طی سال گذشته توسط ناوگان مسافری