تردد روان در محورهای شمالی/ ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج- تهران

تردد روان در محورهای شمالی/ ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج- تهران
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج- تهران خبر داد و آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی را روان اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85300441/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC