تردد روان در مرز مهران و شلمچه؛ ترافیک سنگین در جاده چالوس

تردد روان در مرز مهران و شلمچه؛ ترافیک سنگین در جاده چالوس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مطابق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در مرز مهران و شلمچه روان بوده اما در جاده چالوس، مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین و تردد وسایل نقلیه در محور جنوب به شمال این محور ممنوع است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222741/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3