تردد کلیه قطارها در مسیر ریلی سرخس طبق برنامه در حال انجام استتردد کلیه قطارها در مسیر ریلی سرخس طبق برنامه در حال انجام است

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، در پی انتشار خبری مبنی بر خروج از خط قطار و مسدودی این مسیر ریلی، روابط‌عمومی راه‌آهن خراسان اعلام کرد: تردد کلیه قطارها در مسیر ریلی سرخس طبق برنامه تعریف شده و بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

به‌منظور بهسازی، تعمیر و نگهداری مسیر ریلی سرخس و ارتقای ایمنی مسیر مذکور، صرفاً یک رام قطار مسافری مشهد – سرخس بین روز به مدت محدود و تا اتمام عملیات حذف شده است.

 قطار مسافری مشهد – سرخس در صبح و بعدازظهر و همچنین قطارهای باری طبق برنامه تعریف شده بدون هیچ‌گونه مشکلی در حال تردد و خدمت‌رسانی هستند.منبع