تست گرم متروی پرند انجام شد/ شمارش معکوس برای افتتاح بعد از دو دهه انتظار

تست گرم متروی پرند انجام شد/ شمارش معکوس برای افتتاح بعد از دو دهه انتظار
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- تست گرم خط متروی پرند با موفقیت انجام و قرار است با حل مشکل تامین برق پایدار، بهره برداری رسمی از این پروژه بعد از حدود دو دهه انتظار به زودی انجام شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85242289/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88منبع: https://www.irna.ir/news/85242289/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88