تسریع در روند بازگشایی جاده چالوس/فعالیت ۷۰ اکیپ راهداری در عملیات پاکسازی

تسریع در روند بازگشایی جاده چالوس/فعالیت ۷۰ اکیپ راهداری در عملیات پاکسازی
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی با اشاره به تسریع در روند بازگشایی جاده چالوس اظهار امیدواری کرد در هفته آینده جاده کرج چالوس به شرایط عادی بازگردد و هموطنان بتوانند از این محور استفاده کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141971/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85141971/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA