تشدید آلودگی هوا از فردا در تهران و کرج/ هوا برای همه گروه‌های سنی ناسالم استتشدید آلودگی هوا از فردا در تهران و کرج/ هوا برای همه گروه‌های سنی ناسالم است

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از سازمان هواشناسی، زمان شروع این هشدار روز دوشنبه و زمان پایان آن روز چهارشنبه و نوع مخاطره افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا اعلام شده است.

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: از فردا تا سه‌شنبه و چهارشنبه در تهران و کرج آلودگی شدید هوا وجود خواهد داشت. اثر مخاطره نیز کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌های سنی اعلام شد.

سازمان هواشناسی بر کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، عدم تردد غیرضروری برای همه گروه‌ها، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز و اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌ها تا حد بسیار ناسالم توصیه کرد.منبع