تشدید آلودگی هوا تا جمعه در شهرهای صنعتی/ گسترش بارش‌ها تا یکشنبه به اغلب مناطق

تشدید آلودگی هوا تا جمعه در شهرهای صنعتی/ گسترش بارش‌ها تا یکشنبه به اغلب مناطق
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی ضمن تاکید بر تشدید آلودگی هوای شهرهای صنعتی تا پایان هفته، از ورود سامانه بارشی به غرب کشور در روز جمعه و گسترش بارش‌ها به نوار شمالی، مرکز و بخش‌هایی از جنوب خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85327401/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87

  پیشبینی افزایش دما در ونکوور