تشکیل تیم ۷ نفره برای بررسی شیوه‌های جدید تعیین تعرفه‌های مسکن

تشکیل تیم ۷ نفره برای بررسی شیوه‌های جدید تعیین تعرفه‌های مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از پیشنهاد تشکیل کمیته هفت نفره به همت وزیر راه و شهرسازی با هدف بررسی شیوه‌های جدید در حوزه تعیین نرخ‌های تعرفه در بخش مسکن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178434/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86