تشکیل پرونده برای صدور مجوز ۲۰۰ قایق صیادی در هرمزگان + فیلم

تشکیل پرونده برای صدور مجوز ۲۰۰ قایق صیادی در هرمزگان + فیلم
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای هفته گذشته ۲۱۵ متقاضی ثبت قایق صیادی بی‌هویت به اداره بازرسی و ثبت شناورهای اداره‌کل بنادر این استان مراجعه که پس از پالایش اسنادی اولیه، درحال حاضر برای ۲۰۰ متقاضی پرونده تشکیل شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153231/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

  ادعای مالکیت با جعل سند/ اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی جلوی کلاهبرداری‌ها را می‌گیرد