تصادف مرگبار جاده سوادکوه؛ هرآنچه باید بدانید +فیلم

تصادف مرگبار جاده سوادکوه؛ هرآنچه باید بدانید +فیلم
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- یک روز پس از بروز حادثه خونین تصادف اتوبوس با چندین دستگاه خودرو در جاده سوادکوه ابعاد دیگری از این ماجرا مشخص شد که نشان دهنده نادیده گرفتن برخی نکات ایمنی از سوی جان باختگان دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222233/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85222233/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85