تصادف مرگبار منجر به آتش در نَرماشیر و اختلاف پلیس و راهداری بر سر کیفیت جاده

تصادف مرگبار منجر به آتش در نَرماشیر و اختلاف پلیس و راهداری بر سر کیفیت جاده
کرمان- مجله خبری راه و ساختمان- تصادف منجر به آتش‌سوزی یک سواری در شهرستان نَرماشیر واقع در جنوب شرق استان کرمان باز مساله کیفیت و توسعه جاده‌های ارتباطی این منطقه را نمایان کرد؛ البته راهداری و پلیس‌راه هرکدام درخصوص این جاده نظر متفاوتی دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85266624/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85266624/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C