تضمین خرید مصالح و تجهیزات ساختمانی در نهضت ملی مسکن

تضمین خرید مصالح و تجهیزات ساختمانی در نهضت ملی مسکن
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: برای سازندگانی که در ساخت یک میلیون واحد مسکونی مشارکت کنند خرید مصالح و تجهیزات برای آنها را تضمین می‌کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188261/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86