تعداد افتتاح حساب متقاضیان نهضت ملی مسکن به ۷۶۴ هزار نفر رسید


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست بانک مسکن از افتتاح حساب ۷۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن نزد بانک مسکن خبر داد و مبلغ واریز شده به حساب سازندگان را در مجموع ۴۱ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان عنوان کرد.منبع