تعداد هواپیماهای فعال تا پایان سال به ۲۵۰ فروند می‌رسد/ پرواز به ۱۰۸ مقصد جهان 

تعداد هواپیماهای فعال تا پایان سال به ۲۵۰ فروند می‌رسد/ پرواز به ۱۰۸ مقصد جهان 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان هواپیمایی از افرایش تعداد هواپیماهای فعال به ۲۵۰ فروند تا پایان سال خبر داد و گفت: در طول ۲۰ ماه گذشته ۶۰ فروند هواپیما به کشور وارد شده که ۳۰ فروند از این هواپیماها تاکنون عملیاتی شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212778/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85212778/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2