تعداد پروازهای اربعین در فرودگاه امام(ره) اعلام شد

تعداد پروازهای اربعین در فرودگاه امام(ره) اعلام شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- آمار تجمیعی فرودگاه امام خمینی(ع) نشان می‌دهد که از ۱۲۶۵ پرواز انجام شده از بازه زمانی ۲۷ مرداد تا ۱۵ شهریور، ۷۱ هزار و ۱۷۵ مسافر مربوط به پروازهای ورودی و ۱۰۴ هزار و ۶۰۳ مسافر متعلق به پروازهای خروجی بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222340/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85222340/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF