تعریف خط اعتباری برای تقویت سبد معیشت کارگران

وی در پایان گفت: اگر در خصوص درخواستی که گروه کارگری برای بازنگری مزد داشتند شرکای اجتماعی همراهی کنند در پایان سال برای تعیین دستمزد سال بعد چالش کمتری خواهیم داشت.

این کارشناس حوزه کار افزود: تا پایان سال شش ماه دیگر داریم و باید راهکارهایی برای تقویت معیشت کارگران پیدا کنیم هر چند که اجرای آنها در بحث حمایت‌های غیر نقدی در بخش خصوصی کار دشواری است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918152/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

حاج اسماعیلی با اشاره به افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی گفت:معتقدم همانطور که سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد منابع درنظر گرفت برای حمایت از سبد کارگران نیز باید خط اعتباری جدیدی را تعریف کنیم.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: اگر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال برای کارگران صورت گیرد منطقی‌تر است، هر چند بعید است که آمادگی و عزم و اراده ای برای این کار وجود داشته باشد.

وی حمایت از کارگران در ترمیم مزد را حمایت از تولید و نیروی کار دانست و گفت: این مسأله هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد و هم در امنیت عمومی کشور موثر است.

کارشناس حوزه کار با بیان اینکه حمایت از کارگران در ترمیم مزد حمایت از تولید و نیروی کار در کشور است، تعریف خط اعتباری به منظور تامین ارزاق و تقویت سبد معیشت خانوارهای کارگری را خواستار شد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اصلاح و بازنگری مزد کارگران به منظور بهبود وضعیت معیشت آنها نه یک ضرورت بلکه اقدامی منطقی و جدی است. در پایان سال گذشته مزد چندان متناسب با تورم و خط معیشت افزایش پیدا نکرد و نیمی از شاخصه ها را در تعیین مزد اعمال کردیم.

  حمایت دولت از دهک‌های پایین درآمدی برای تامین مسکن، از منابع صندوق ملی مسکن تامین می‌شود 

وی افزود: در روند تعیین دستمزد در سال جاری نیز با تغییر قیمت اقلام و کالاها مواجه بودیم که بر زندگی خانوارهای کارگری تاثیرگذار بود، بنابراین ضرورت دارد راه‌هایی برای کمک و حمایت از معیشت جامعه کارگری صورت گیرد.

تعریف خط اعتباری برای تقویت سبد معیشت کارگران