تعطیلی موقت فرودگاه‌های امام خمینی(ره) و مهرآباد در روز ۱۴ خرداد

تعطیلی موقت فرودگاه‌های امام خمینی(ره) و مهرآباد در روز ۱۴ خرداد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از تعطیلی موقت فرودگاه‌های امام خمینی(ره) و مهرآباد به مناسبت برگزاری مراسم ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در روز ۱۴خردادماه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85129485/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85129485/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF