تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل بدهی بانکی ممنوع!

توجه ویژه به حرفه‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از دیگر مواردی بود که وی به عنوان یکی از راه‌های موثر و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال مورد تاکید قرارداد و شورای عالی اشتغال را مکلف کرد راهکارهای کمک به آموزش و پرورش برای فعال‌تر کردن این بخش را بررسی و ارائه کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه اعتبارات شرط لازم برای ایجاد اشتغال است ولی کافی نیست، تصریح کرد: بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکل‌دار احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.

همچنین تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید، از سوی رییس جمهور خلاف سیاست‌های اشتغالزایی دانسته شد و تاکید شد که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگر پیگیری کنند.

به گزارش ایسنا، در جلسه قبلی شورای عالی اشتغال که خردادماه امسال برگزار شد، تدوین و ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت در سراسر کشور به تصویب رسید و رئیس جمهوری دستور داد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال تدوین و نهایی شود. رئیس جمهور در این جلسه هم از عملکرد برخی دستگاه‌ها در زمینه اشتغالزایی انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به این مساله شده بود که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغالزایی ضعیف بوده و بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آن‌ها استفاده کنند.

در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد و در نهایت شش مصوبه به منظور حمایت از طرح‌های اشتغالزا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال به تصویب رسید.

  دنا به سوریه بازمی‌گردد؟ - ایسنا

تاکید وی این بود که نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت به طور ویژه پرداخته شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050804643/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9

اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، خواسته رییس جمهور در ششمین جلسه شورای عالی اشتغال بود که تاکید کرد هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری کنند.

تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل بدهی بانکی ممنوع!

به گزارش ایسنا، احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل شده سیاستی بود که دولت سیزدهم از زمان آغاز فعالیت با جدیت در دستور کار قرار داد و به اذعان کارشناسان و فعالان حوزه کار موجب بازگشت کارگران بیکار شده به کارخانه‌ها شد و انگیزه کار و رونق تولید را مضاعف کرد. رئیس جمهور بارها در سفرهای استانی و سخنرانی‌های خود اعلام کرده که هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد و در این راستا دستورات لازم را به جهت احیای مجدد بنگاه‌های راکد و تعطیل شده و صیانت از نیروهای کار صادر کرده است.

به گزارش ایسنا، وزیر کار گزارشی از عملکرد اشتغال سال ۱۴۰۲  را در ششمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم ارائه کرد. در این جلسه رئیس جمهوری هم ضمن تاکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب شناسی وزارتخانه‌های کم کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.