تعلل در اجرای مصوبات رفع موانع تولید مازندران قابل قبول نیست 

تعلل در اجرای مصوبات رفع موانع تولید مازندران قابل قبول نیست 
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به این‌که، مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بار حقوقی، مالی و اجرایی دارد، گفت که تعلل در اجرای این مصوبات قابل قبول نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233644/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85233644/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA