تعلیق پروانه فعالیت ۶ شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل گرانفروشی

تعلیق پروانه فعالیت ۶ شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل گرانفروشی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواپیمایی اعلام‌کرد: پروانه فعالیت ۶ شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل گرانفروشی نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخنامه ابلاغی به مدت یک ماه تعلیق شد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85207609/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B6-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C