تعویض تایرِ هواپیمای فوکر ۱۰۰ هما در مسیر تهران- زاهدان

بعد از رسیدن ماشین مارشالر (کنترل کننده هواپیما روی زمین) به روی باند، تحقیقات درباره خروج دود آغاز شد و همزمان مسافران توسط اتوبوس از هواپیما به سمت فرودگاه منتقل و برای تعویض تایر اقدام شد.

بنا بر این گزارش، مسافران همه در سلامت کامل هستند و پرواز هواپیما از مسیر زاهدان به تهران بعد از رفع نقص فنی انجام خواهد شد.منبع

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت هما، هواپیمای فوکر ۱۰۰ شرکت هواپیمایی هما بعد از قرار گرفتن روی باند و کاهش سرعت، گزارش انتشار دود از تایر را از برج مراقبت دریافت می‌کند. خلبان پرواز بعد از دریافت پیام برج مراقبت مبنی بر انتشار دود از تایر، اقدام به توقف هواپیما روی باند با هدف بررسی نقص فنی می‌کند.

  ضرب الاجل معاون استاندار مازندران برای بازسازی کمربندی جنوبی بابل