تغییر اقلیم احتمال ورود طوفان‌های گرمسیری به دریای عمان را افزایش داده است

تغییر اقلیم احتمال ورود طوفان‌های گرمسیری به دریای عمان را افزایش داده است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون توسعه پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور گفت: تغییر اقلیم سبب افزایش وقوع و شدت رخداد طوفان های گرمسیری در شمال اقیانوس هند شده که احتمال ورود طوفان ها به دریای عمان را نیز افزایش داده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405818/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4