تلاش برای بهره‌برداری از فاز اول آزادراه شیراز – اصفهان قبل از پایان تابستان

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی وزارت دفاع، اظهار کرد: امیدواریم با توجه به اهمیت این پرژوه به عنوان یک پروژه بزرگ ملی و یک کریدور بسیار با اهمیت که به طور خاص مردم استان فارس از آن استفاده می کنند سایر اقدامات باقیمانده نیز با کمک دستگاه های اجرایی استانی و ملی سریع تر به انجام برسد.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دفاع، سردار رضا طلایی نیک روز شنبه در حاشیه بازدید از از آزادراه شیراز – اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: تامین مالی ۴۰ درصد پروژه آزادراه شیراز – اصفهان بر عهده وزارت دفاع، ۵۰ درصد وزارت راه و شهرسازی و ۱۰ درصد شرکت عمران صدرا است که در مجموع تاکنون حدود پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تامین اعتبار شده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040401894/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع گفت: تاکنون حدود پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه تامین اعتبار شده است و تمام تلاش‌ها بر این است که تا قبل از پایان تابستان امسال فاز اول این آزاد راه به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: تمام تلاش ها بر این است که تا قبل از پایان تابستان امسال فاز اول این آزاد راه به بهره برداری برسد اما اقدامات تکمیلی از جمله تکمیل مجتمع های بین راهی و خدمات رفاهی و همچنین بازسازی مسیرهای متصل به آزادراه و جاده ای فرعی در نیمه دوم سال انجام می شود.

وی ادامه داد: وزارت دفاع تاکنون عمده سهم خود را تامین کرده و امیداریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی این ۶ قطعه تابستان امسال به بهره برداری اولیه و مناسب برسد.

  ۳۰ هزار واحد مسکونی امسال برای مددجویان کمیته امداد ساخته می‌شود

وی با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی قطعه هفت آزادراه شیراز – اصفهان گفت: این قطعه نیز شامل فاز دوم بهره برداری خواهد بود و در فاز سوم هم اگر مصوبه هیات وزیران ابلاغ شود وزارت دفاع آنجا نیز ۳۰ درصد سهم مشارکت خواهد داشت.

تلاش برای بهره‌برداری از فاز اول آزادراه شیراز – اصفهان قبل از پایان تابستان