تمام ابزارهای لازم برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار دارد

عادل نجف زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار مسکن، با بیان اینکه مجلس تمام ابزارهای مورد نیاز نظارتی را برای کنترل بازار مسکن در اختیار دولت قرار داده است، تصریح کرد: در قانون جهش تولید مسکن تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن به ویژه اخذ زمین از نهادهایی که زمین هایی در اختیار داشته و از آن استفاده نمی کردند، پیش بینی شده است. در کنار این مورد، نظام تامین مالی برای ساخت مسکن با تشکیل صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ تمام ابزارهای لازم برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار گرفته است و از نظر بنده دولت به راحتی می تواند در کنترل قیمت ها در بازار مسکن ایفای نقش کند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت ساخت مسکن را با جدیت دنبال کند و در کنار آن اخذ مالیات از خانه های خالی اجرایی شود، التهاب از فضای بازار مسکن برداشته خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: تاکید رئیس جمهور برای ساخت مسکن نیز حاکی از علاقه دولت برای کنترل بازار مسکن است. در عین حال مجلس، قانون مالیات بر خانه های خالی را نیز به تصویب رسانده است.

تمام ابزارهای لازم برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار داردنجف زاده تصریح کرد: از آنجا که در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توفیق چندانی حاصل نشده است، بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن مشکل اساسی وجود دارد. نگاه بنده این است که اگر قانون جهش تولید مسکن به طور جدی اجرایی شود، دولت نیز ساخت مسکن را به نحو جدی شروع کند و در کنار آن بحث مالیات بر خانه های خالی نیز به طور جدی دنبال شود، التهاب از فضای بازار مسکن برداشته خواهد شد.

  هموطنان از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها فاصله بگیرند

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031609739/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1